Het is de filosofie van inFinance om deze twee gebieden samen te brengen, immers controlling richt zich op het tussentijds rapporteren van de resultaten van de onderneming. Door het actief rapporteren van de resultaten en de voortgang van de onderneming wordt de kennis en het inzicht vergroot. Aan het einde van het boekjaar vergt het met onze software oplossingen nog maar minimale inspanningen om te komen tot het jaarverslag. Wij zien het jaarverslag dan ook als de 12e maandrapportage of de 4e kwartaalraportage. Gedurende het jaar is er daardoor meer kennis van het reilen en zeilen van de onderneming, waarop beslissingen kunnen worden gebaseerd, tegen geringe extra kosten.